1 - 9,48
1 zloty - 9,48 rubley
 
 
- .
 
 
     
 
/

,
.

.

: 4
1  2  3  4  

:

: Hey Guys!
, . , ..