1 - 9,48
1 zloty - 9,48 rubley
 
 
.
 
 
     
 
/ /: fggv
. : 4.5
: 12
: 4683
1
2
3
4
5
16 <-      ->  18